Huur Voorwaarden

Huur voorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden voor het huren van Villa Buurman. Door het aanvinken van het knopje op de boeking pagina “huurvoorwaarden”, dan wel dat u geboekt heeft buiten de website om, gaat u akkoord met de volgende bepalingen.

1. Reservering

Villa Buurman reserveert u eenvoudig via het boekingsformulier op onze website.  U kunt eventueel ook telefonisch (+31 6 48209930) of per e-mail (info@villavecina.nl) reserveren. De zogenoemde “afkoelingsperiode” die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op het huren van Villa Buurman. Na boeking ontvangt u een bevestiging van ontvangst e-mail met factuur- en bankgegevens. De eerste aanbetaling van 25% dient u binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze e-mail op onze rekening te hebben overgemaakt. Pas nadat een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag is voldaan, is de boeking definitief. De resterende 75% dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huur te zijn voldaan. Bij boekingen binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen en dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging van ontvangst mail gedaan te worden. U dient in dit geval Villa Buurman een bewijs van overmaking via e-mail toe te sturen.

2. Aankomst en vertrek

Villa Buurman is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 16.00 en 19.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u ons op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd. Indien u Villa Buurman niet of niet tijdig (uiterlijk vóór 10.00 uur op de dag van aankomst) informeert over het feit dat de aankomst niet tussen 16.00 en 19.00 kan zijn, dan kunnen er extra kosten berekend worden voor de ontvangst buiten deze uren.

3. Wat is inbegrepen

De kosten voor water, elektra en airco is inbegrepen in het huurtarief. Het gebruik van lakens, slopen, hand- en theedoeken, beachtowel is exclusief en kost € 20,- pp. De eindschoonmaak is € 150,-. Wel gaan wij er vanuit dat u energiebewust zult omgaan met de centrale verwarming en de airconditioner. Er zijn verder geen bijkomende kosten met uitzondering van Borg (zie artikel 10).

4. Aantal personen

De huurprijs is gebaseerd op een maximaal aantal van 6 personen.


5. Betaling

Rekeningnummer: 3753724
IBAN: NL54INGB0003753724
BIC: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV

Tnv H.J. Buurman Scheidiuslaan 30, 6816 NV  Arnhem,  Nederland

6. Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan Villa Buurman te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 25  % van de huursom. Van 4 tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. We adviseren u naast een reisverzekering om tevens een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Annulering door Villa Buurman

Indien Villa Buurman door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, dan zal Villa Buurman u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

8. Zwembad

Het zwembad is onverwarmd en kan derhalve van april t/m oktober gebruikt worden.

9. Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

10. Borg

Bij aankomst wordt een borg gevraagd van eur 250,- (cash aan de gastvrouw). Dit krijgt u na uw vertrek binnen 1 week teruggestort op uw rekening, mits uiteraard geen schade aan de villa is geconstateerd.Wij verwachten wel van u dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen etc.

11. Water / Electra

In periodes van grote droogte komt het met name in de zomer voor dat de toevoer van water voor kortere of langere tijd (per dag) wordt afgesloten. Zuinig gebruik van water is zeer wenselijk aangezien water in Spanje schaars en duur is. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. Villa Buurman is hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Wij verwachten van u dat u energiebewust zult omgaan met de centrale verwarming en de airconditioner.

12. Klachten

Mochten er klachten zijn, dan dient u die te melden aan Villa Buurman. Het voortijdig verlaten van Villa Buurman zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat Villa Buurman van iedere verplichting tot schadevergoeding. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode per e-mail bij Villa Buurman worden ingediend.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Villa Buurman gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek mag Villa Buurman de accommodatie controleren. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

13.2 Villa Buurman is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Villa Buurman, Villa Buurman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

13.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van Villa Buurman verbinden Villa Buurman niet.

13.4 Villa Buurman is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

13.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van Villa Buurman werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Villa Buurman is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit.

13.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.